Storleksbeteckningar
Inom handeln med mattor förekommer i förenklande storleksbeteckningarna såsom 8/4, 10/4 osv (uttalas åttakvart, tiokvart). Namnen härstamnmar från Tyskland, där den gamla tyska alnen användes speciellt på mattor. En sådan aln är 66,7 cm och en kvart därav 16,7 cm. En 12/4 matta har en bredd av 12 kvart-alnar, dvs 200 cm. Dessutom gäller att längden ska förhålla sig till bredden som 3:2, varav följer att 12/4-mattans längd blir 300 cm.

De uträknade storlekarna har emellertid fått sina mått justerade uppåt och nedåt för att även passa in med jämnare siffror på metersystemet, och följande mått anses vara de mest förekommande:

 • 8/4 140x200
 • 10/4 170x240
 • 12/4 200x300
 • 16/4 250x350


I detta sammahang behöver det dock påpekas, att dessa mått ej exakt kunna hållas på grund av olika krympningar på materialet. Det har även förekommit att vissa utländska och svenska fabrikanter, främst i priskonkurrerande syfte säljer tex 12/4 mattor som håller ca 190x 280 cm, och mindre.

Standardstorlekar till 2 sitssoffa:

 • 140x200cm
 • 170x240cm
 • 160-200cm diameter rund matta

Standardstorlekar till 3 sitssoffa:

 • 170x240cm
 • 200x300cm
 • 180-220cm diameter rund matta

Standardstorlekar till hörnsoffa/divan:

 • 170x240cm
 • 200x300cm
 • 250x300cm
 • 220-250cm diameter rund matta

Standardstorlekar till matsalsgrupp 4 stolar:

 • 170x240cm
 • 180cm diameter rund matta

Standardstorlekar till matsalsgrupp 6 stolar:

 1. 170x240cm
 2. 200x300cm
 3. 220cm diameter rund matta

Standardstorlekar till matsalsgrupp 8 stolar (1 st på gavel):

 • 200x300cm
 • 250x350cm
 • 240-290cm diameter rund matta