Att välja storlek på mattan är inte lätt. Nedan följer tips och idéer på hur du lättare skall gå till väga. Nedan följer tips på vilken storlek man ska välja när man införskaffar sin matta.

 • Var noga med att mäta upp rummet som mattan skall ligga i. Genom att göra det så kommer din matta att vara i proportion till rummet.
 • Välj inte en för liten matta. De flesta som handlar en matta väljer en för liten matta detta gör då att mattan ser "fjuttig" och liten ut i förhållande till det övriga möblemanget. Till en 3 sits-soffa behöver mattan vara minst 170x240cm - men det blir finare om man går upp en storlek ytterligare.
 • Generellt sett är det klokt att gå efter talesättet: ligger mattan under en möbel så väl alltid en större storlek.
 • En rund matta ser alltid mindre ut när man får hem den. Välj därför alltid en eller två storlekar större om mattan skall ligga under en möbel.
 • En matta under ett matbord måste naturligtvis klara av nötningen av bord och stolar. Lugg och mönster skall kunna tåla spill från måltiden. Storleken bör vara sådan att inte stolarna, då de används, ständigt sliter på mattkanten.
 • Mattan bör inte vara för liten. En liten matta kan uppfattas som spartansk, medan en stor matta ger rummet karaktär och det känns ombonat. En passande storlek för en matgrupp med 4st stolar är ca 170x240cm medan ett bord med 6-8 stolar måste ha en matta som minst är 200x300cm
 • Mät upp rummets/möbelns storlek där mattan ska ligga. Jämför sedan med de storlekar din favoritmatta tillverkas i. Det är nämligen så att en matta ofta görs i flera olika storlekar.
 • Ta gärna god tid på dig när du väljer matta och försök tänka dig in i hur den kommer att se ut när den ligger på plats.

Standardstorlekar till 2 sitssoffa:

 • 140x200cm
 • 170x240cm
 • 160-200cm diameter rund matta

Standardstorlekar till 3 sitssoffa:

 • 170x240cm
 • 200x300cm
 • 180-220cm diameter rund matta

Standardstorlekar till hörnsoffa/divan:

 • 170x240cm
 • 200x300cm
 • 250x300cm
 • 220-250cm diameter rund matta

Standardstorlekar till matsalsgrupp 4 stolar:

 • 170x240cm
 • 180cm diameter rund matta

Standardstorlekar till matsalsgrupp 6 stolar:

 1. 170x240cm
 2. 200x300cm
 3. 220cm diameter rund matta

Standardstorlekar till matsalsgrupp 8 stolar (1 st på gavel):

 • 200x300cm
 • 250x350cm
 • 240-290cm diameter rund matta

Storleksbeteckningar
Inom handeln med mattor förekommer i förenklande storleksbeteckningarna såsom 8/4, 10/4 osv (uttalas åttakvart, tiokvart). Namnen härstamnmar från Tyskland, där den gamla tyska alnen användes speciellt på mattor. En sådan aln är 66,7 cm och en kvart därav 16,7 cm. En 12/4 matta har en bredd av 12 kvart-alnar, dvs 200 cm. Dessutom gäller att längden ska förhålla sig till bredden som 3:2, varav följer att 12/4-mattans längd blir 300 cm.

De uträknade storlekarna har emellertid fått sina mått justerade uppåt och nedåt för att även passa in med jämnare siffror på metersystemet, och följande mått anses vara de mest förekommande:

 • 8/4 140x200
 • 10/4 170x240
 • 12/4 200x300
 • 16/4 250x350


I detta sammahang behöver det dock påpekas, att dessa mått ej exakt kunna hållas på grund av olika krympningar på materialet. Det har även förekommit att vissa utländska och svenska fabrikanter, främst i priskonkurrerande syfte säljer tex 12/4 mattor som håller ca 190x 280 cm, och mindre.